pl

Spółka z o.o. TECHNODIAMENT,  została powołana w celu uruchomienia produkcji ciągadeł diamentowych na potrzeby polskiego przemysłu kablowego. Firma rozpoczęła działalność produkcyjną w 1987 roku.
Szybki wzrost wydajności oraz inwestycje w procesy technologii wytwarzania spowodował, że Spółka Technodiament  w krótkim okresie zabezpieczyła 40%  zapotrzebowania na ciągadła diamentowe dla polskich producentów kabli i przewodów. W minionych latach narzędzia te pochodziły wyłącznie z importu.
Dynamiczny rozwój produkcji umożliwił umocnienie pozycji Spółki Technodiament wśród światowych producentów ciągadeł z materiałów supertwardych, narzędzi do wytłaczania powłok izolacyjnych na kablach i przewodach oraz elementów linii produkcyjnych.

 

Zakres produkcji Spółki Technodiament to:

  • produkcja ciągadeł do przeciągania drutów miedzianych, aluminiowych, drutów oporowych, drutów ze stopów metali kolorowych
  • produkcja patryc i matryc do formowania izolacji na kablach i przewodach.
  • produkcja głowic do wytłaczania izolacji i powłok.
  • produkcja elementów linii wytłaczarkowych typu urządzenia zdawcze i odbiorcze, układy chłodzenia.
  • produkcja zleceniowa indywidualnych wyrobów.
  • konsultacje i szkolenia w zakresie eksploatacji ciągadeł diamentowych, matryc węglikowych, patryc z wkładkami diamentowymi oraz w zakresie eksploatacji linii do produkcji przewodów i kabli.